Skab et foredrag med kroppen i centrum

– Århus: 11. Marts // Fr.Berg: 22. April

Kunne du tænke dig at holde et foredrag med afsæt i din erfaring som  kropsterapeut?

Som kropsterapeut har du helt sikkert gjort dig vigtige erfaringer som rækker langt ud over behandlerbriksen. Udover at det er sjovt og spændende at dele sine erfaringer med andre, er et foredrag eller en workshop også en god måde at skabe nye relationer på – og dermed få nye kunder og klienter.

Men hvordan kommer du helt konkret ud over kanten, og får samlet og præsenteret dine erfaringer og tanker  i et vedkommende foredrag eller en workshop?

Det er det, som workshopdagen her vil hjælpe dig til at få styr på.

At blive tydelig i det sprog, du bruger om det, du laver, har rigtig mange fordele:

Udover at workshoppen her kan hjælpe dig til at få struktureret et spændende og vedkommende foredrag med afsæt i din behandler praksis, vil det at finde de rigtige ord at sætte på det du laver, kunne hjælpe dig i en mængde andre sammenhænge. Din elevatortale vil blive meget skarpere, du vil kunne skrive en bedre og mere rammende tekst til din hjemmeside og i det hele taget stå klarere frem alle de steder, hvor du vil blive bedt om at sige noget om det, du laver.

fægtning

Indhold på dagen

På dagen vil vi tage udgangspunkt i hver deltagers helt konkrete situation:

Hvem kunne du tænke dig at holde en workshop eller et foredrag for?

Hvad er det — sådan i store træk — din erfaring med behandling har givet dig lyst til at dele?

Du bedes medbringe din egen case i forhold til de to spørgsmål (du får tilsendt et arbejdspapir ved tilmelding).  Så hjælper vi dig med at komme fra en måske lidt vag fornemmelse til en konkret ramme for dit foredrag eller din workshop.

Vi forventer, at du på dagen går hjem med en meget klar ramme for et foredrag eller en workshop, som du med lidt hjemmearbejde på kort tid vil være klar til at søsætte.

Formen på workshopdagen er en blanding af oplæg, deltagernes præsentation af egne refleksioner og struktureret sparring i mindre grupper.

Tilmelding, pris mm.

Workshoppen afvikle i ManuVisionhuset – hhv. i Århus og på Frederiksberg

Århus workshop – Mejlgade 28, 8000 Århus C:
11. marts 2023 kl 10-16

Frederiksberg workshop – Bernhard Bangs Alle 25-27, 2000 Fr. Berg:
22. april 2023 kl 10-16

Pris: kr. 750,- (+ moms, hvis du skal trække det fra via firmaregnskab)

Tilmelding til : jacob@aremark.dk

Workshoppen afvikles af Jacob Aremark

Jacob er uddannet cand. mag. i filosofi, ManuVisionbehandler mm. Han er forfatter til bogen “Kroppens indre landskaber -en praktisk indføring i kropsbevidsthed” og har i godt 15 år holdt foredrag og afviklet workshops med fokus på sammenhængen imellem krop og sind for bl.a.:

Apple, ARLA Food, Danish Crown, Aalborg- & Skejby Sygehus, Musikkonservatoriet i Århus, Arkitektskolen, AGF  Håndbold Elite, Det Danske fægtelandshold, Skuespilleruddannelsen ved Den Danske Scenekunstskole, LAVIA blindeidræt, flere danske universitet  og mange andre.