Filosofisk samtale

Filosofi kan godt i de flestes høre lyde som noget meget abstrakt. Sådan noget der handler om meningen med livet og den slags. Men måske er meningen med livet faktisk noget ret konkret – noget som vi alle sammen i en eller anden forstand er optaget af – i hvert fald i vores praktiske gøren og laden.

Desuden handler filosofi i høj grad om af afklare, hvad det er, vi mener, når vi taler. For rigtig mange af vores ord er grundlæggende vage og uklare. Og det er ikke nødvendigvis klart, hvad  det betyder, at ville være lykkelig, at have kropsbevidsthed, at være stresset osv.

Jeg mener, at det at filosofere og undres er en væsentlig forudsætning for at blive klogere. Og jeg inddrager gerne filosofisk afklarende samtale som en del af mine 1:1 sessioner, ligesom mine foredrag og workshops altid bærer præg af, at jeg har tilbragt en del år på universitetet med “professionel undren”.